Vilket spel som är bäst, videopoker eller blackjack, beror på vilken variant av videopoker och vilken variant av blackjack vi talar om. De bästa formerna av videopoker är, utan tvekan, de spel som erbjuder bäst odds. De bästa varianterna av videopoker är också extremt ovanliga. Å andra sidan så är även de sämsta varianterna av blackjack mycket bra ur oddssynpunkt. Och det är också extremt enkelt att lära sig att spela bra blackjack. Grundreglerna är väldigt enkla.

Att lära sig hur man spelar blackjack är väldigt enkelt:

Om man har 17-20 så stannar man

Om man har 13-16 så stannar man om dealern har 2-6, annars tar man ett nytt kort

Om man har 12 så tar man ett nytt kort om dealern har 2-3, 7-ess, annars stannar man

Om man har 5-11 så tar man ett nytt kort

Som synes är 12 det enda resultatet som är någorlunda svårt, i och med att det finns två möjliga val. Men i övrigt är blackjack väldigt banalt. Spelar man på det här sättet kommer man att få bästa möjliga odds huvuddelen av tiden. Dock, det är sant, så finns möjligheten att splitta. Där är det också rätt enkelt:

Om man har 2 ess: Splitta

Om man har 2 tior: stanna

Om man har 2 nior: Splitta om dealern har 2-6, 8-9. Annars splitta

I alla andra fall: splitta.

Det finns ytterligare mer avancerade regler, men den som spelar på det här sättet kommer att vinna på ett för casinot obekvämt många tillfällen. Den som vill räkna kort kan lära sig det på många olika sätt; Wikipedia har en utmärkt artikel om korträknande, som vem som helst som kan grundläggande matematik kan tillgodogöra sig. Men även utan korträknande är blackjack det överlägset bästa casinospelet för den som vill ha bra odds.